УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

 

            В съответствие с чл. 35 от Закона за социалните услуги и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, през периода 11.10.2023 г. – 09.11.2023 г. ще се организира обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и на Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Каним всички граждани на община Джебел за активно участие и изразяване на мотивирани мнения и предложения по Анализа и Националната карта на социалните услуги в писмен вид в деловодството на общината.

 

            Приложения:

  1. Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги;
  2. Предложение за Национална карта на социалните услуги.