Най-малко 40 души в Джебел ще се възползват от поредната социална услуга, която стартира в общината. Чрез нея ще се предоставят грижи в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания по време на пандемията.

Новият проект стартира на 1 октомври и е на стойност 118 003 лева.

Чрез процедурата „Патронажна грижа +“ ще се осигури адекватна здравно-социална подкрепа. Проектът е насочен към хора с увреждания от община Джебел, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 години, други уязвими групи, включително лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19.

Услугите ще се предоставят в рамките на 12 месеца.

Патронажната грижа ще се осъществява от екип, в който влизат лекар, социален работник, медицинска сестра, психолог, санитари и шофьор. Услугата ще се предоставя по график за посещения, като се съобразява с обстоятелството, че един потребител може да ползва услуги не повече от 2 часа дневно. С оглед осигуряване на гъвкавост за ползване на патронажи грижи, заявления от кандидат-потребители ще бъдат приемани безсрочно-при заявена нужда.

Екип на патронажната грижа ще извършва доставки до домовете на хората, като храната и лекарствата се закупуват със средства на нуждаещите се. За предоставянето на здравно-социалната услуга ще се грижат специалисти – медицински сестри и санитари.