На нова пешеходна зона в центъра на Джебел ще се радват жителите и гостите на града.

Тези дни кипи усилена работа за превръщането на централната част в по-приветлива и по-безопасна зона. Видимата трансформация на пространството се посреща с удовлетворение от местните жители.

Освен с нова настилка, в композицията на пешеходната зона са включени нови дървета с ново парково осветление, много цветарници. В центъра на общинския град ще бъдат посадени кълбовидни каталпи (широколистни дървета).

Пешеходната зона е част от мащабния ремонт на уличната инфраструктура в Джебел. На различни части на града се поставя нова тротоарна настилка. Паралелно с това се изграждат паркинги в междублоковите пространства. Облагородени ще бъдат пространства, които са били „забравени“ през годините, но са в приоритетите на кмета Неджми Али.