Кметът, общинските съветници и кметовете на кметства положиха клетва