Джебел да се възползва от екологичните и икономически предимства на природния газ. Първа стъпка към реализирането на тази идея вече бе направена от кмета Неджми Али.

Желанието на ръководството на Общинската администрация е газификацията в региона да достигне и родопската община. За целта кметът вече се е обърнал с писмо към Съвета на директорите на „Ситигаз България“ЕАД.

От дружеството предстои да изпратят екип проектанти, които на място да установят конкретните възможности за газификация и доколко тя може да бъде ефективна.

„С голямо задоволство разбирам, че вие, като кмет, сте убеден в екологичните и икономически предимства на природния газ и възможностите, които той дава на населеното място. Благодаря ви за изпратените данни“, се посочва в отговора от страна на председателя на Съвета на директорите на „Ситигаз България“ д-р инж. Александър Кожухаров.

Експертите ще посетят Джебел веднага след като премине опасността от разпространение на коронавирус в страната, съобщават от Общинска администрация.

Газификацията на Джебел бе една от коментираните теми по време на предизборните срещи на Неджми Али с представители на бизнеса и жители на общинския център. Той пое ангажимент за включването на Джебел към газоразпределителната мрежа.