Скъпи жители на община Джебел,

   Опитът и познанията са най-голямата сила на човечеството. Те тласкат всяко общество към развитие, всяко едно постижение е благодарение на тях, както и на волята на хората в него.
По време на житейския си път всички ние дължим съграждането си като личности на своите родители, преподаватели, колеги, приятели. Първите знания и опит, които трупа човек, идват от неговите баби и дядовци, след това той на свой ред ги дарява на своите деца, които пък продължават тази традиция.
   Днес е Европейският ден на солидарност между поколенията. Солидарността има много различни форми, но смисълът е един – да живеем добре заедно, да споделяме с другите, това което знаем и можем, и да разчитаме на тях за нещата, които още не знаем и не можем.
   Силата на едно общество идва от неговата непрекъсната връзка между поколенията. Нея ние трябва да обгрижваме и съхраняваме. За поколения напред!

Неджми Али, кмет на община Джебел