Кметът на Джебел Неджми Али поздрави екипа на вицепремиера Атанас Пеканов за одобрените от Европейската комисия за България 7 програми от настоящият програмен период 2021-2027, но също така посочи уязвими места в критериите и процедурите при усвояването на средствата от общините.
Това се случи по време на дискусия в рамките на Годишната среща на местните власти, която се провежда в курорта „Албена“.
Неджми Али подчерта, че екипът на вицепремиера Пеканов заслужава адмирации за прагматичния подход и кратките срокове, в които са одобрени 7-те програми, и готовността за стартиране и на всички останали програми. Много добра оценка заслужава и земеделският министър Явор Гечев за ускоряването на процеса за разглеждане на над 2000 проекта във фонд „Земеделие“, посочи още кметът.
Неджми Али предупреди за проблема, който ще се породи при едновременното отваряне приема на всички програми с административния капацитет, както в общините така и в министерствата.
„Правителството трябва да подходи далновидно при определянето на срокове за кандидатстване по процедурите, отчитайки липсата на достатъчен административен капацитет в администрациите. Едновременното обявяване на приеми по различни процедури ще доведат до блокиране работата на експертите, както в общините, така и в министерствата при управляващите органи” отбеляза Неджми Али.
Той даде за пример стартиралата програма „Модернизация на образователна инфраструктура“ по “Плана за възстановяване и устойчивост”. Като по компонент 4 са допустими само детски градини, които попадат в първа група по методология изработена от Министерство на образованието науката. „На какво основание се игнорират останалите 4 групи общини? Например в 7-те общини в област Кърджали на критериите за допустимост отговарят 3 градини в община Кърджали и две – в община Крумовград , които се намират в региони за растеж. Създава се ситуация, която ще породи реакции за неравнопоставеност между големите и малките и средни общини, предупреди кметът на Джебел.
Той предложи провеждането на съвместни работни заседания на българските евродепутати и делегацията на общините в Комитета на регионите в Брюксел. Този формат ще позволи информацията, свързана с подготвени законопроекти и инициативи, да стига по-бързо до общините, които ще имат време да се подготвят на експертно ниво.