Належащо е удължаване на срока за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност, след извършените промени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.
Това предложи кметът на Джебел Неджми Али относно кандидатстването по процедура за енергийно обновяване на общински сгради по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони.
Това е една от основните теми в дневния ред на провеждащата се в столицата 12-та Национална среща на експертите по програми и проекти от общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.


Трудности произтичащи от изключително усложнения модел на подбор, одобрение и разплащане по проектите, бе отбелязано по време на дискусията.
Посочено бе също така, че има забавяне при възстановяването на средствата, особено на тези, управлявани от местните инициативни групи. Това води до невъзможност за планиране на разходите и постоянен финансов дефицит, като много често нужните оперативни средства се осигуряват от съответните общини.