Общините от Южния централен район за планиране излъчиха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие.
Общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково избраха своите 16 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при отсъствие на титуляра.
Представители на област Кърджали в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране:
Титуляри: Хасан Азис – заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали, Неджми Али – кмет на община Джебел;
Заместници: Ерсин Метин – председател на Общинския съвет на община Момчилград и Сезгин Байрям – председател на Общинския съвет в община Ардино.