Днес за първи път отбелязваме Деня на българската община и местното самоуправление. Датата 12 октомври е свързана с публикуването през 1882 г. в „Държавен вестник” на Закона за общините и градското управление. Това е първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
 Уважаеми джебелчани,
   думата община идва от общност. Съвместните стремления, знания, опит, труд, които съвсем по-късно формират едно административно понятие. Отбелязването на тази дата е свързано с идеята за местно самоуправление. Идеята за взаимност, компромис, изслушване при вземане на най-важните решения за развитие на тази общност. Този ден трябва да напомня, че изцяло от общността зависят успехите на една община. Прогресът, зададените цели, тяхната реализация. Това не е Ден на кмета и екипа. Това е ден, в който думата избори, кандидати и електорат отсъстват. Ден, в който да се напомни, че всички ние носим съвременната отговорност при формирането на политиките, изпълнението им и отговорността да претворим нашето населено място в по-добро кътче за децата ни. Които пък един ден ще поемат щафетата, надграждат, винаги и само в името на общността!
С уважение, Неджми Али, кмет на Община Джебел