По предложение на оперативното бюро на Групата „Обнови Европа“ в Комитета на регионите, Неджми Али бе избран за един от деветимата членове на ръководното тяло. Това стана факт след като кметът на Джебел получи одобрението на цялата група на вчерашното заседание.
Поканата към Неджми Али за членство бе отправена от Председателя на групата, г-н Декостер, както и от заместник-председателите, в следствие на активното участие на джебелския кмет в заседанията както на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС и на Комисията по икономическа политика, така и по време на Пленарните заседания на Комитета на регионите.

Впечатлени от богатата автобиография на бившия евродепутат, настоящ кмет на община Джебел, бюрото на „Обнови Европа“ в Комитета на регионите за първи път номинира като член представител на Югоизточна Европа и представител на българската делегация, като изрично отбелязва потенциала на г-н Али да подобри взаимовръзките на Комитета на регионите с Европейския парламент.

Новоизбраният член на бюрото на групата „Обнови Европа“ в Комитета на регионите не пропусна да отбележи: “Подобряването на благосъстоянието на нашите граждани винаги е било един от приоритетите ми в политическата ми кариера на европейско, национално, регионално и местно ниво. Днес повече от всякога разбираме колко е важно да се гарантира икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и солидарността между държавите – членки на Съюза. За тази цел, засилването на координацията и взаимовръзките между институциите е от първостепенно значение”.