Население към 31 декември 2019 година:

Община Джебел – 9 386 души

мъже – 4 712

жени – 4 674

В град Джебел – 3 297

мъже – 1 608

жени – 1 689

В селата – 6 089 души

мъже – 3 104

жени – 2 985

Живородени в община Джебел през 2019 година

Общо новородени – 76

момчета – 43

момичета – 33

Починали в община Джебел през 2019 година

Общо починали – 90

мъже – 46

жени – 44

Население под, във и над трудоспособна възраст в община Джебел

Под трудоспособна възраст – 1 189 души

В трудоспособна възраст – 5 890 души

Над трудоспособна възраст – 2 307 души

Данни на Националния статистически институт към 20 април 2020