В А Ж Н О!

 

  • Срокът за подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица за финансова 2023 г. е от 10.01.2024 г. до 30.04.2024 г. вкл.;

 

 

  • Срокът за подаване на данъчни декларации за 2023 г. от ЕТ и земеделските производители, избрали да се облагат като ЕТ е от 01.03.2024 г. до 01.07.2024 г. вкл.;

 

 

  • По електронен път годишната данъчна декларация се подава от физическото лице чрез Персонален идентификационен код /ПИК/,  който се издава от всеки офис на НАП в страната или чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/;

 

 

  • Срокът за ползване на отстъпка от 5 % е до 01.04.2024 г. вкл. за годишни данъчни декларации подадени по Интернет, при условие, че лицето няма задължения към НАП и данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 01.04.2024 г.;

 

 

  • Задължително условие за ползване на  облекчение за деца или ползване на облекчение с валидно Решение от ТЕЛК с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност е към датата на подаване на декларацията лицето да няма задължения към НАП. Лицата могат да се възползват от е-услугата за проверка /с ПИК или КЕП/ и заплащане на налични задължения, преди подаване на декларацията; 
  • Задълженията към НАП могат да бъдат платени с дебитна/кредитна карта  чрез инсталираните ПОС терминали в салона за обслужване без начисляване на допълнителна такса за превода;

 

  • Подадените вече данъчни декларации могат еднократно да бъдат коригирани в срок до 30.09.2024 г. 
  • От 01.01.2024 г. няма промяна в реда за плащане на задължения, администрирани от НАП, определен от Министъра на финансите както и в сметките и кодовете за вид плащане.

 

 

  • Видът на осигуряването може да се  променя от самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване в т.ч. регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители,  до 31 януари на съответната календарна година;

 

 

За повече информация:

телефон 0700 18 700, на който гражданите могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация, както и да подават сигнали за корупционни действия на служители на приходната администрация;

– имейл адрес на офис на НАП Кърджали: td_kardzhali@ro09.nra.bg

-имейл адрес на Информационен център на НАП: infocenter@nra.bg

-страницата на НАП в Интернет: www.nap.bg 

-Портал за електронни услуги на НАП: portal.nra.bg

-страница на НАП във Фейсбук: www.facebook.com/NationalRevenueAgency