Кметът на община Джебел Неджми Али е избран за член на Европейския комитет на регионите, мандат 2020-2025, гласи решение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Номинациите за състава на българската национална делегация в комитета на регионите бяха гласувани на 26 май, съобщават медиите. Избраните членове са 10 – 6-ма кметове от ГЕРБ и по двама от БСП и ДПС. Вторият номиниран от ДПС е кметът на Белица Радослав Ревански, уточнява 24rodopi.com.
В предишния мандат област Кърджали също бе представена в консултативния орган на Европейския съюз (ЕС) от кмета на града край Арда инж. Хасан Азис.
НСОРБ избра и 10 заместник-членове, които ще могат да участват в заседанията при отсъствие на титулярите. Сред тях са кметът на Крумовград Себихан Мехмед и на Рудозем – Румен Пехливанов.
Неджми Али беше евронаблюдател и член на Европейския парламент в периода 2005-2007 г. От 2014-та до 2019-та представяше България в Европейския парламент. Като евродепутат беше избран за член на Комисията по бюджети и за член и координатор на групата на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол, както и за заместващ член в Комисията по външни работи и в Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция.
Европейският комитет на регионите е консултативен орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители на изборни длъжности от 28-те страни от Съюза. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете.
Комитетът на регионите дава възможност на регионите и градовете официално да изказват становища в процеса на създаване на законодателство на ЕС, като гарантира, че позициите и нуждите на регионалните и местните органи се вземат предвид.
Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент трябва да се консултират с Комитета на регионите, когато подготвят законодателство по въпроси, засягащи местното и регионалното управление, като например здравеопазване, образование, заетост, социална политика, икономическо и социално сближаване, транспорт, енергетика и изменение на климата. Ако не го направят, Комитетът на регионите може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.
Членовете на Комитета на регионите са представители на изборни длъжности в местни или регионални органи. Всяка страна номинира членове по свой избор, които се назначават за подлежащ на подновяване петгодишен срок от Съвета на ЕС. Броят на членовете по страни зависи от населението на страната.
Членовете на комитета от една държава образуват националната делегация, която отразява политическия, географския, регионалния и местния баланс в съответната страна.