КОНКУРСИ

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) – 29.05.2018г.

 Обявление – 29.05.2018г.

 Документация – 29.05.2018г.

 Договор – 10.09.2018г.