С повече работа, експертност, споделени отговорности, балансирани анализи и решения, Съветът за регионално развитие ще изиграе ключова роля в преодоляването на разликите в развитието на общините в Южен централен район. Наш дълг е да не допуснем „различните скорости“ за общините. Належащо е да положим максимални усилия за намаляване на дисбалансите между териториите и да привлечем повече евросредства в целия район.

Това коментира кметът на Джебел Неджми Али след първото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен район (ЮЦР).
От името на представителите на общините на първото онлайн заседание на РСР, за говорител беше определен Неджми Али – кмет на община Джебел, който изрази позицията от името на кметовете на общините във връзка с предложенията за промени в Комитетите за наблюдение и Тематичните работни групи по подготовка на Програмите с европейско финансиране за програмен период 2021-2027.
Кметът на община Пловдив Здравко Димитров бе избран за председател на РСР в ЮЦР за планиране, негов заместник е кметът на община Кърджали и заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) инж. Хасан Азис.
„Наложително е, за да бъдем адекватни и да посрещнем предизвикателствата през новия програмен период, да положим максимални усилия за укрепване на капацитета на РСР“, каза Неджми Али.
Кметът на Джебел ще бъде заместник-представител в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Неджми Али бе избран и за титулярен представител в Комитета на наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, както и зам.-представител в Тематичната работна група (ТГР) за Програмата за човешките ресурси и титулярен представител в ТГР за Стратегическия план за развитие на селските райони.
„Работата ми в Комитетите за наблюдение и Тематичните работни групи ще бъде съобразена и с ангажиментите, и предизвикателствата пред Южен централен район. Естествено това инкорпорира в себе си и община Джебел. Много важен момент ще бъдат интегрираните териториални инвестиции, които ще съумеем да привлечем като регион през програмния период 2021-2027. Програмите с европейско финансиране ще дадат тласък естествено и на инвестиционния климат в община Джебел“, допълни Неджми Али.