„В тези времена на широко разпространена политическа несигурност, популизъм и война в Европа убедено подкрепяме утвърждаването и укрепването на демокрацията, демократичните институции, както и принципите на правовата държава“, посочва в своя декларация кметове от осем държави, които обмениха опит и идеи в австрийската столица Виена. Сред участниците във форума, под надслов „Преоформяне на нашето бъдеще – повратната точка за суверенна Европа“, бяха председателят на групата на АЛДЕ в Комитета на регионите Франсоа Декостер и кметът на Джебел Неджми Али, който е член на Бюрото на Renew Europe в Комитета на Регионите.

„От историята знаем, че човешките права не са даденост, те трябва да бъдат отстоявани постоянно, макар и понякога болезнено. Днес е по-важно от всякога да си спомняме това. Основните права на човека дават възможност на хората да оформят живота си свободно в зависимост от техните желания, поемайки лична отговорност“, отбелязват лидерите на местните власти Будапеща, Виена, Тимишоара, Букурещ, Рига, Варшава, Братислава, Сплит и Джебел.

„Срещата премина в конструктивен дух. Всеки от нас сподели къде какви постижения има съответната община, по какъв начин се решават основните проблеми на местната власт. Обсъдени бяха и кризите, породени вследствие на ковид пандемията и трудностите пред общините в европейски мащаб, разбира се и вследствие на войната в Украйна, която допълнително засили инфлацията“, коментира Неджми Али след форума във Виена.

Предложение на джебелския кмет е този формат кметски срещи да бъде разширен и в следващи дебати участие да вземат представители на местните власти в целия Европейски съюз.

Констатирайки, че „свободата на изразяване претърпя обещаваща трансформация с навлизането на цифровите платформи“, кметовете декларират: „Приветстваме възможността хората да изразяват мнението си. Същевременно засилващите се тенденции за ограничаване в свободата на изразяване на другомислещите чрез изказвания, подбуждащи към омраза, клевета или дискриминационно съдържание нямат място в демократичния свят“.

„Медиите играят съществена роля за реализиране на целите при осъществяване на демократичен контрол и информираност. Ограниченията наложени върху медиите от някои държави в Европа и извън нея, по никакъв начин не могат да бъдат толерирани или приемани. Същото се отнася и за разпространението на фалшиви новини от антидемократични и популистки движения. Ето защо безусловно подкрепяме защитата на независимите и критични доклади като основен демократичен принцип“, пише още в декларацията на кметовете.

Осъждайки по категоричен начин агресията на Русия в Украйна, кметовете декларират: „Сега Европа трябва да се възползва от възможността да вземе собствената си съдба в свои ръце и да създаде стабилен, сигурен и автономен ред в областта на сигурността за бъдещето“.