Министерство на труда и социалната политика обяви процедура за набиране на проектни предложения по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” и Компонент 2 „Лична мобилност“ от Националната програма за достъпна жилищна среда за 2024 г. 

    Допустими кандидати са физически лица, собственици на индивидуални жилищни сгради (еднофамилни или многофамилни с до 3 самостоятелни обекта), които са с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидна количка, или в чиито семейства има член или дете с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Също така юридически лица – сдружения, учредени и вписани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

По Програмата може да се кандидатства в две направления:

  • Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” – за изграждането на достъпна среда за хора с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства – в срок до 15.05.2024г.;
  • За осигуряване на лична мобилност чрез приспособяване /преустройство на лек автомобил и обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство – в срок до 01.04.2024г.

По Компонент 1 за достъпна среда може да се кандидатства с проекти на стойност до 100 000 лева с ДДС. Средствата могат да бъдат изразходени за изграждане/поставяне на рампа и/или подемна платформа, и/или асансьор. Финансирането на проектно предложение по Компонент 2 е до 8 000 лева с ДДС.

За улеснение на кандидатите служителите на Общинска администрация Джебел ще окажат пълно съдействие при изготвяне на проектите и подаване на документацията в срок. Желаещите да кандидатстват по Програмата могат да се обърнат към служителите, на място (ет. 3, стая 15) или на телефон 03632/89 83.

Повече за програмата можете да прочетете тук: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za…