Вилни зони в районите „Пирамидата“ и „Топлата вода“, къща за гости в местността „Устра“, облагородяване на водопада „Марф“…
Развиващият се Джебел с визия „Европа“ през очите на децата на Джебел. Учениците впрегнаха своите таланти в разработването на макети, които да претворят тяхното виждане и усет за красота в бъдещето. Конкурсът бе иницииран от Общинската администрация по повод Деня на Европа.
В него можеха да участват ученици-индивидуално и групово, клубове, школа, детски градини или читалища.
„Основната цел бе да се насърчи творчеството на участниците. Чрез тяхно въображение да се представи перспективата и възприятието им за Джебел, както и какво би означавало за тях Джебел да се развива с визия „Европа“-предизвикателствата и възможностите за развитие на региона, както и как той може да се интегрира в европейския контекст“, посочиха от екипа на кмета Неджми Али.
Макетите ще бъдат изложени във входа на Общинската администрация, а на 18-ти и 19-ти май ще бъдат поставени в центъра, където ще има алея на ръчните занаяти по повод празника на Джебел.