Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост, на община Джебел за срок от 10 години.

„Средновековна крепост Устра” с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност и категория „национално значение“ се намира в област Кърджали, община Джебел, в землището на с. Устрен, посочват от правителствения пресценър.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Кърджали.

Припомняме, че Община Джебел направи постъпки за предоставяне на управлението върху крепостта, за да може да се реализира програмата за развитие на туризма в региона, която бе представена в началото на мандата от кмета Неджми Али.