ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 Г.

 

 

 № Документ Дата на публикуване
Изтегли
1.
Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент 20.09.2021
2.
Указ на президента 20.09.2021
3.
Хронограма 20.09.2021
4.
Заповед №1296 от 21.09.2021г. на кмета на община Джебел за образуване, обхват и адрес на секциите от община Джебел
Приложение № 1 към заповед 1296-2021 г.
21.09.2021
5.
ИЗБОРНИ КНИЖА за произвеждане избори за Президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. 21.09.2021
6.
Заповед №1313/2021 година за определяне на местата за обявявяне на предварителните избирателни списъците за изборите за 14.11.2021г. 27.09.2021
7.
Заповед 1329/30.09-2021 за поставяне на нагледни агитационни материали 30.09.2021
8.
Избирателен списък 1 01.10.2021
9.
Избирателен списък 2 01.10.2021
10.
Покана за допълнит.консултации 07.10.2021
11.
Указания за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19,утвърдени от министъра на здравеопазването 14.10.2021
12.
Решение №47-НС от 14.10.2021г. на РИК Кърджали за назначаване съставите на СИК на територията на община Джебел 15.10.2021
13.
Покана за консултации за псик 22.10.2021
14.
Заповед №1409 от 22.10.2021 година за определяне на секциия 004, за секция за гласуване на хора с увреждания 22.10.2021

 

-Централна избирателна комисия      www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021

-Районно избирателна комисия Кърджали – https://rik09.cik.bg/pvrns2021/home