ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 Г.

 

 

 № Документ Дата на публикуване
Изтегли
1.
Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент 20.09.2021
2.
Указ на президента 20.09.2021
3.
Хронограма 20.09.2021
4.
Заповед №1296 от 21.09.2021г. на кмета на община Джебел за образуване, обхват и адрес на секциите от община Джебел
Приложение № 1 към заповед 1296-2021 г.
21.09.2021
5.
ИЗБОРНИ КНИЖА за произвеждане избори за Президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. 21.09.2021
6.
Заповед №1313/2021 година за определяне на местата за обявявяне на предварителните избирателни списъците за изборите за 14.11.2021г. 27.09.2021
7.
Заповед 1329/30.09-2021 за поставяне на нагледни агитационни материали 30.09.2021
8.
Избирателен списък 1 01.10.2021
9.
Избирателен списък 2 01.10.2021
10.
Покана за допълнит.консултации 07.10.2021
11.
Указания за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19,утвърдени от министъра на здравеопазването 14.10.2021
12.
Решение №47-НС от 14.10.2021г. на РИК Кърджали за назначаване съставите на СИК на територията на община Джебел 15.10.2021
13.
Покана за консултации за псик 22.10.2021
14.
Заповед №1409 от 22.10.2021 година за определяне на секциия 004, за секция за гласуване на хора с увреждания 22.10.2021
15.
Заповед №1419 от 26.10.2021 година на Кмета на община Джебел за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Джебел за гласуване на избиратели с трайни увреждания 26.10.2021
16.
Съобщение 27.10.2021
17.
График за дистанционно обучение на съставите на СИК 01.11.2021
18.
Списък на заличени лица 03.11.2021
19.
Списък на заличени лица 18.11.2021

 

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Разяснителна кампания