Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

 № Документ Дата на публикуване
Изтегли
1.
Указа на Президента 14.05.2021
2.
Заповед №680 от 12.05.2021г. относно създаване на комисия за организационно–техническата подготовка за произвеждане на избори за Народно събрание 14.05.2021
3.
Хронограма за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. 14.05.2021
4.
Изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., приети с Решение № 18-НС от 15 май 2021 г. на ЦИК 18.05.2021
5.
Заповед №712 от 20.05.2021г. на кмета на община Джебел за образуване, обхват и адрес на секциите от община Джебел 20.05.2021
6.
Приложение № 1 за обхват и адрес на секции към Заповед №712 от 20.05.2021г. на кмета на община Джебел 20.05.2021
7.
Заповед №723 от 25.05.2021г. за условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 25.05.2021
8.
Заповед №724 от 25.05.2021г. за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци 25.05.2021
9.
Избирателен списък 1 28.05.2021
10.
Избирателен списък 2 28.05.2021
11.
Покана за консултации за определяне състав на СИК 31 .05.2021
– Предложение за състав на СИК
– Предложение за резервни членове на СИК
31.05.2021
12.
Покана 03.06.2021
13.
РЕШЕНИЕ № 43-НС Кърджали, 09.06.2021 за назначаване съставите на СИК на територията на община Джебел
09.06.2021
14.
Заповед №909 / 18.06.2021г. на кмета на община Джебел за определяне на секция за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването
18.06.2021
15.
СЪОБЩЕНИE ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 11 юли 2021 г.
21.06.2021
16.
Решение № 57 – НС Кърджали , 21.06.2021 г. за Определяне на подходящи секции за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Джебел, по предложение на Кмета на община Джебел.
22.06.2021
17.
Информация за противоепидемични мерки в мястото за гласуване
22.06.2021
18.
Заповед №920 от 24.06.2021г. на кмета на община Джебел за образуване и обхват на подвижна избирателна секция от община Джебел,за избиратели с трайни увреждания
24.06.2021
19.
Покана за консултации за определяне състав на ПСИК за избиратели с трайни увреждания
24.06.2021
20.
Решение № 68 – НС от 24.06.2021 г. на РИК Кърджали ОТНОСНО: Определяне броя на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Джебел за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
25.06.2021
21.
График за провеждане на обучения на ръководствата на секционните избирателни комисии от РИК, съвместно с представители на „Сиела Норма“ АД на територията на област Кърджали
29.06.2021
22.
Списък на заличените граждани
30.06.2021

 

-Централна избирателна комисия      ww.cik.bg/bg/ns11.07.2021
-Районна избирателна комисия Кърджали    https://rik09.cik.bg/ns202107
-ГД „ГРАО“ – избирателните списъци за Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.https://www.grao.bg/elections/