Избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 № Документ Дата на публикуване
Изтегли
1.
Указа на Президента 19.01.2021
2.
Хронограма за изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. 21.01.2021
3.
Заповед относно създаване на комисия за организационно–техническата подготовка за произвеждане на избори за Народно събрание 20.01.2021
4.
Изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., приети с Решение № 1954-НС от 26 януари 2021 г. на ЦИК 26.01.2021
5.
Заповед №291 от 09.02.2021г. на кмета на община Джебел за образуване, обхват и адрес на секциите от община Джебел(публикувано на 09.02.2021г.) 09.02.2021
6.
Приложение № 1 за обхват и адрес на секции към Заповед №291 от 09.02.2021г. на кмета на община Джебел 09.02.2021
7.
Заповед № 302 от 15.02.2021 г. за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци 15.02.2021
8.
Покана за насрочване на консултации, за определяне състав на секционна избирателна комисия (СИК) за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 04 април 2021 год. – публикувано на 17.02.2021г. 17.02.2021
9.
Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 19.02.2021
10.
Избирателен списък 19.02.2021
11.
Избирателен списък 19.02.2021
12.
РЕШЕНИЕ № 2122-НС София, 23 февруари 2021 г. ОТНОСНО: гласуване на избиратели с лични документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 23.02.2021