Избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

 № Документ Дата на публикуване
Изтегли
1.
Указа на Президента 19.01.2021
2.
Хронограма за изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г. 21.01.2021
3.
Заповед относно създаване на комисия за организационно–техническата подготовка за произвеждане на избори за Народно събрание 20.01.2021
4.
Изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., приети с Решение № 1954-НС от 26 януари 2021 г. на ЦИК 26.01.2021
5.
Заповед №291 от 09.02.2021г. на кмета на община Джебел за образуване, обхват и адрес на секциите от община Джебел(публикувано на 09.02.2021г.) 09.02.2021
6.
Приложение № 1 за обхват и адрес на секции към Заповед №291 от 09.02.2021г. на кмета на община Джебел 09.02.2021
7.
Заповед № 302 от 15.02.2021 г. за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци 15.02.2021
8.
Покана за насрочване на консултации, за определяне състав на секционна избирателна комисия (СИК) за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 04 април 2021 год. – публикувано на 17.02.2021г. 17.02.2021
9.
Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 19.02.2021
10.
Избирателен списък 19.02.2021
11.
Избирателен списък 19.02.2021
12.
РЕШЕНИЕ № 2122-НС София, 23 февруари 2021 г. ОТНОСНО: гласуване на избиратели с лични документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 23.02.2021
13.
Заповед № 336 от 26.02.2021г. на кмета на община Джебел относно
провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.
26.02.2021
14.
Решение № 21-НС Кърджали, 26.02.2021 26.02.2021
15.
Заповед № 342 от 02.03.2021г. определяне на секция за избиратели с двигателни увреждания 02.03.2021
16.
Приложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК) 04.03.2021
17.
Информация за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 04.03.2021
18.
Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 10.03.2021
19.
Списък на заличените лица 24.03.2021
20.
Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на ПСИК за избиратели от община Джебел,
поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.
25.03.2021
21.
СЪОБЩЕНИЕ за обучение на членовете на СИК с машинно гласуване 25.03.2021
22.
ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ 26.03.2021
23.
СЪОБЩЕНИЕ за дистанционно обучение на членовете на всички СИК 26.03.2021
24.
Заповед №444 от 31.03.2021 на кмета на община Джебел за образуване на Подвижна избирателна секция 01.04.2021

 

Община Джебел Ви уведомява, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция
 на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ на адрес: https://www.grao.bg/elections/.
РИК Кърджали   –  https://rik09.cik.bg/ns2021

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.03.2021 г. /неделя/ от 11.00 ч. и от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно обучение

 на членовете на всички СИК. 31.03 /сряда/ от 11.00 часа е определена като резервна дата,
 при необходимост. На страницата на РИК 09 – Кърджали, ще бъде публикуван линк
 за обучението в платформата MS Teams.