На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“…

Виж цялата заповед тук!