АВТОБИОГРАФИЯ

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 Име:                           Хюсеин Хюсеин Мустафа

Адрес:                        гр.Джебел,ул.“Еделвайс“ 23, ПК 6850, България

Телефон:                   0884556100

Факс

E-mail:                        hhm62@abv.bg

Националност:     Гражданин на Р.България

Дата на раждане:    25.02.1962 г

 

ТРУДОВ СТАЖ

 • Дати (от-до): 01.11.1999 г.- до момента
 • Име и адрес на работодателя: Община Джебел
 • Заемана длъжност: Заместник-кмет на община Джебел
 • Основни дейности и отговорности: подпомага Кмета на Общината при изпълнение на основните му задачи да ръководи и координира дейността на общината.

 

 • Дати (от-до): 05.03.1990 г.- до 01.11.1999г.
 • Име и адрес на работодателя: Община Джебел
 • Заемана длъжност: Гл. счетоводител на о-л „Просвета“
 • Основни дейности и отговорности:

 

 • Дати (от-до): 16.03.1987 г.- до 04.03.1990 г.
 • Име и адрес на работодателя: Община Джебел
 • Заемана длъжност: Отговорен счетоводител
 • Основни дейности и отговорности:
 • Дати (от-до): 01.06.1984 г.- до 16.03.1987 г.
 • Име и адрес на работодателя: Община Джебел
 • Заемана длъжност: Счетоводител
 • Основни дейности и отговорности:

 

 • Дати (от-до): 15.03.1984 г.- до 01.06.1984 г.
 • Име и адрес на работодателя: Община Джебел
 • Заемана длъжност: Счетоводител
 • Основни дейности и отговорности:

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • Дати (от-до): 1999-2003
 • Име и вид на обучаващата или образователната организация: Великотърновски университет „Св.Кирил и Методий“
 • Придобита образователно квалификационна степен: Магистър
 • Придобита специалност: Финанси

 

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ

Посочете кратка информация за проекта и източник на финансиране:

 • Участие в реализация на предсъединителни програмни проекти по „ФАР-ТГС-Гърция“; програма „Сапард“ ;СИФ и др.

 

 • Проекти от програмен период 2007 -2013- ПРРС;ОП-„Регионално развитие“ ;ОП „Развитие на ЧР“ като Зам.Кмет на община Джебел

Длъжността Ви по проекта – ръководител, координатор, счетоводител, друго:

 • Ръководител

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 

МАЙЧИН ЕЗИК:                ТУРСКИ ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ

[Език]

 • Умения за четене –Турски ,Български –отлично
 • Умения за писане- Турски ,Български –отлично
 • Умения за разговор -Турски ,Български –отлично

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 

Работа в екип, адаптиране към нова среда и добри комуникационни умения. Съвместно съжителство и работа с други хора в мултикултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от важно значение. Познаване на правилата за кандидатстване и управление на проекти от фондове на ЕС.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Отлични умения за управление на хора, екипи и бюджети в сферата на финанси и финанси на ЕС

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умее да работи с PC

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Притежава свидетелство за МПС