Ергин  Шевкет  Юсеин

 

 

                                         Л  И Ч Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

Роден на 08 юли 1971 г., гр.Трявна , общ.Трявна,

обл. Габрово, България

 

ergin71tr@gmail.com

 

П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   О П И Т

  • 09.2011– 2019 г.: Началник  отдел „БКС“

в  ОбА –  гр.Джебел

  • 1999 – 2011 г.:         Началник  звено в ОбА – гр. Джебел
  • 1996 – 1997 г.: Специалист „ Цени и контрол на фирмите“ в ОбА – гр.Джебел
    • 1995 – 1995 г.:    Началник отдел „ Здравеопазване и социални грижи „

и временно изпълняващ дейността Секретар на община

в ОбА – гр.Джебел

  • 2007 – 2011 г.: Общински съветник (от квотата на ДПС) в Общински съвет на общ. Джебел, обл. Кърджали, България
  • 1995 – към настоящия момент: Член на ДПС Джебел
  • 2003 – към настоящия момент :  Член на Общинския съвет на ДПС – Джебел
  • 2005 – към настоящия момент: Член на Областен съвет на ДПС Кърджали