ЕМИЛ ДИМИТРОВ  КУЦЕВ

 

Л  И Ч Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

Роден на 17 декември 1970 г., в гр.Джебел, общ. Джебел,

обл. Кърджали, България

emsond@abv.bg

 

 

П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   О П И Т

 

 • 2001-2020 г.: Служител в МВР
  • Разследващ полицай
  • Експертно изпълнителски длъжности в Криминална полиция
 • 1998 – 2001 г.: данъчен инспектор
 • 1991-1998 г. служител в Общинска администрация гр.Джебел
  • изпълнителска длъжност – специалист в Стопански отдел
  • началник на отдел Териториално и селищно устройство
 • 1999 – 2001 г.: Общински съветник в Общински съвет на общ. Джебел, обл. Кърджали, България

 

О Б Р А З О В А Т Е Л Е Н  Ц Е Н З

 

 • 1989г. Средно специално образование – техник по Геодезия, фотограметрия и картография, Строителен техникум гр.Кърджали
 • 1998г. Висше икономическо образование – магистър Стопанско управление Бургаски свободен университет
 • 2016г. Висше юридическо образование – магистър по право, Русенски университет