Кметът на Джебел Неджми Али ще бъде лектор на първото заседание на Националното сдружение на общините в Република България за мандат 2023-2027 в Южен Централен район.

Той ще изнесе два доклада в рамките на двудневното делегатско заседание на общините от Южен Централен район за планира, което ще се проведе в Пловдив.

„Европейските проекти на общините през управленски мандат 2023-2027“ и „Зелени и дигитални политики“ са темите, по които Неджми Али ще изложи своята визия. Той ще говори пред НСОРБ по време на една от най-важните части на заседанието – „Реалности и визия с хоризонт 2027 – един час в бъдещето на общините“.