Джебел се подготвя да даде на бизнеса най-добрите машинни монтьори – едни от най-търсените кадри в региона и като цяло в страната. През следващата учебна година в Професионалната гимназия „Руска Пеева“ се въвежда специалността „Металообработващи машини“ в дуална форма на обучение. 

Кметът Неджми Али вече изпрати положително становище във връзка с План-приема за учебната 2022/2023 година. Осмокласниците в новата паралелка ще успеят да прилагат наученото в предприятието „Кяшиф“, където вече е подготвен обучителен център. От компанията е изпратена заявка до Регионално управление по образованието относно необходимостта от кадри и възможностите за обучение на учениците по тази специалност.

„Дуалното образование чрез работа залага в учебните програми както стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Предимствата на такава форма на обучение са много, особено за самите ученици, които придобиват практически опит. В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което пък позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане. Тези модели на обучение се прилагат успешно в Германия, Австрия и Швейцария, където младежката безработица е сведена до минимум“, коментира Неджми Али.

Дуалното обучение не е нещо ново за общината. С подкрепата на кмета през настоящата учебна година то бе въведено чрез специалността „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” по Професия „Ресторантьор”.

Инвестициите в образователна инфраструктура са приоритет в програмата на Общината. Почти завършен е напълно обновеният физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“. Цялостен ремонт е направен на съблекалните и баните. Ремонтирани са коридорите, сменени са врати и дограми.

Приключва изпълнението и на STEM центъра в училището, а свършеното до момента показва уникални резултати в иновативната форма на обучение, която тепърва предстои да бъде представена пред обществеността.

„Ще продължим да развиваме в инфраструктурно отношение образователната база. Целта ни е още днес да подготвим нашите деца за едно динамично утре“, категоричен е кметът на Джебел Неджми Али.