ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел „Деловодно обслужване“ към дирекция „Административно обслужване“ в Община Джебел е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, както и за връчване на информацията по издадено решение за конкретно заявление/искане.

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

*  Всеки работен ден от 8.15 до 17.15 часа в “ Център за административно обслужване“ на Община Джебел, ул. „Еделвайс” № 19;

* На и-мейла на Община Джебел : kmet_dj@abv.bg , kmet@dzhebel.bg    ;

* Чрез системата за сигурно електронно връчване;

* Чрез платформата за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

  СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Джебел, както и форматите, в които е достъпна
  Заповед №442 от 30.03.2021 г. на кмета на община Джебел
  Заповед № 760/09.04.2020 г. на кмета на Община Джебел относно утвърждаване на Правила за достъп до до обществена информация в Общинска администрация Джебел
  Достъп до информация – описание
  Вътрешни правила за достъп до обществена информация
  Приложения / Бланки за достъп до обществена информация /
  Цена на услугата

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ

Годишен отчет за 2020г.

  Годишен отчет за 2020г.
  Годишен отчет за 2019г.
  Годишен отчет за 2018г.
  Годишен отчет за 2017г.
  Годишен отчет за 2016г.