ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини намиращи се на територията на Oбщина Джебел” – 14.04.2020г.

 Обявление – 14.04.2020г.

 Решение – 14.04.2020г.

 Документация – 14.04.2020г.

 Техническа спецификация – 14.04.2020г.

 Образци – 14.04.2020г.

 ЕЕДОП – 14.04.2020г.

 Решение за изменение и Документация след решение за изменение от 21.04.2020 г.

 Протокол №1 – 28.05.2020 г.

 Съобщение за отваряне на ценови оферти от 15.06.2020г.

 Протокол №2 и №3, Решение №1008 от 25.06.2020 г

 Решение за изменение и определяне на нов изпълнител

 Договори №1 от 28.08.2020 г.

 Договори №2 от 28.08.2020 г.

 Договори №3 от 28.08.2020 г.

 Договори №4 от 28.08.2020 г.

 Договори №5 от 29.09.2020 г.

 Договори №6 от 29.09.2020 г.

 Договори №7 от 29.09.2020 г.

 Информация за приключил договор 1 от 24.02.2022г.

 Информация за приключил договор 2 от 24.02.2022г.

 Информация за приключил договор 3 от 24.02.2022г.

 Информация за приключил договор 4 от 24.02.2022г.

 Информация за приключил договор 5 от 24.02.2022г.

 Информация за приключил договор 6 от 24.02.2022г.

 Информация за приключил договор 7 от 24.02.2022г.