ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Доставка на дизелово гориво за отопление S – 0,001 % за нуждите на детски градини в Община Джебел – 18.09.2019г.

 Решение – 18.09.2019г.

 Договор от 08.10.2019г.

 Обявление за възложена поръчка – 11.10.2019г.

 Обявление за приключил договор за обществена поръчка