Докладни записки за 8-то редовно заседание на Общински съвет – Джебел

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №1 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №2 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №3 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №4 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №5 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №6 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №7 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №8 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №9 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №10 [15.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №11 [17.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №12 [17.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №13 [17.05.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №14 … Продължете с четенето на Докладни записки за 8-то редовно заседание на Общински съвет – Джебел