Докладни записки за 6-то редовно заседание на Общински съвет – Джебел

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №1 [29.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №2 [06.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №3 [06.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №4 [06.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №5 [06.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №6 [06.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №7 [06.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №8 [07.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №9 [08.03.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №10 [11.03.2024]