Докладни записки за 5-то редовно заседание на Общински съвет – Джебел

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №1 [08.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №2 [08.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №3 [08.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №4 [08.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №5 [08.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №6 [08.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №7 [12.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №8 [13.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №9 [13.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №10 [14.02.2024] ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №11 [14.02.2024]