Добрите новини за Джебел продължават. Нови три проекта, залегнали в управленската програма на кмета Неджми Али, ще бъдат реализирани. Предстоят основни ремонти на детските градини „Изгрев“ и „Щастливо детство“, както и благоустрояване на общинския парк „Горичката“.

Кметът подписа споразумения за финансиране на дейностите в Министерството на регионалното развитие.

В детските заведения ще бъдат извършени ремонти на покривите, всички помещения, без спалните и занималните, които вече бяха обновени. Проектите също включват подмяна на ВиК и електроинсталация. Ще се изпълни вертикална планировка, изграждане на цялостна дренажна площадкова система за отводняване на терена, както и ограда. Ще се достави и монтира ел. подемник за достъп на хора в неравностойно положение. Полагане на настилки от противохлъзгащ гранитогрес по външни входни стъпала, стълбищни площадки и тераси, външни парапети и др. В ДГ “Щастливо детство“ ще се извърши и основен ремонт на съществуващия басейн.

В парк „Горичката“ ще бъдат изградени пътеки и алеи, като настилката ще е от асфалтобетон, а пейзажните алеи се предвижда да се изпълнят от бетонови павета. Ще се ремонтират и плочките. Предвижда се изграждане на фитнес площадка с необходимите уреди и подходяща настилка. В проекта също е предвидено монтирането на беседки от дървен материал и доставка на пейки. Предвижда се изграждане на ново парково осветление и поставяне на осветителни тела.