Община Джебел е с най-висок рейтинг в региона по показател „Активна прозрачност“.
Това сочат данните от годишното проучване на Програма Достъп до информация. Те бяха анализирани по време онлайн семинар, в който се включиха представители на почти всички общински и държавни ведомства в областта.
Джебел събира 75,2 пункта, следвана от община Кърджали с 67,9 и Черноочене с 66,7.
„Резултатите на седемте общини в област Кърджали са много добри, над средните за страната. Дори рейтингът на Община Ардино, която е последна в региона, е много добър – 61,8“, анализира изпълнителният директор на Програмата д-р Гергана Жулева.
От държавните ведомства най-висок рейтинг има за поредна година Областната дирекция на МВР в Кърджали, която е на трето място сред всички дирекции в страната.
Показателите на Областна администрация я пращат на 15 място.
„Трябва да се обърне внимание на съдържанието на секции „Достъп до информация“, бяха препоръките от страна на Фондация Програма Достъп до информация. Според годишния анализ, единствено Община Джебел покрива всички изисквания.