Бюлент Халибрям Ахмед е новият заместник кмет на община Джебел, съобщават от Общинска администрация. Неговият ресор е “Управление на европейски проекти и общинска собственост”.

Заповедта за назначението бе подписана в понеделник от кмета Неджми Али.

Досега Джебел имаше двама зам.-кметове, третият е включен в новата структура на администрацията.

Бюлент Халибрям Ахмед е роден на 22 март 1990 година в село Ридино.

Завършил е магистратура по фирмен мениджмънт и контролинг в Стопанска академия “Д. А. Цанов” в Свищов.

От 2014 година работи в Общинска администрация Джебел. Бил е старши специалист,  експерт по прилагане на стратегия за ВОМР, началник отдел „ОСГС“, а от началото на тази година – началник отдел „Европейски проекти“.