Чисто нов електромобил вече е на разположение на Община Джебел. Новата придобивка за нуждите на Общинската администрация е след спечелен проект пред Националния доверителен екофонд.

Електромобилите осигуряват  значителни ползи за околната среда и хората при използването им, най-вече поради факта, че не генерират въглеродни емисии при своето движение. Отпадат разходите за горива, поддръжка и текущи ремонти и не се замърсява природата.

Джебел вдига с ново ниво категорията за „Чистота и еко“. Общината вече разполага с прахосмукачката Glutton за градски отпадъци. Машината е максимално безшумна по време на работа, а нейната маневреност в тесни улици, както и между паркирали коли, категорично я прави най-доброто решение за почистване в градска среда. Тя може да се използва за всички видове настилки: бетон, асфалт, тротоари и др., като засмуква отпадъци с до диаметър 12,5 cm, например хартия, картон, цигарени пакети, алуминиеви кутии, стъклени и пластмасови бутилки, мъртви листа, отпадъци от дърво и много други. Освен това прахосмукачката притежава опцията за странична кофа с щипка за по-големи отпадъци. Професионалната почистваща машина отделя нулеви емисии на въглероден диоксид благодарение на електрическата си технология и не причинява шумово замърсяване. Предназначена е за работа с 240-литрови кофи, от които лесно и бързо могат да бъдат изхвърлени събраните отпадъци. Размерите на самоходната градска прахосмукачка са изключително компактни.

Всичко това прави машината идеално решение за почистване в градски условия, тя лесно изкачва бордюри и е 100% екологична.