Джебел се включва в кампанията „Керемиди за/от смет“, съобщават от Общинска администрация. Идеята на инициативата е да помогне за увеличаване количеството на рециклирани отпадъци.

Днес в Джебел пристигна камионът “Керемиди за/от смет”, който е позициониран пред сградата на Общината.

Още от самото пристигане на рекламния камион на Nordex на площада пред Община Джебел, десетки граждани получиха информация по какъв ред ще бъдат приемани старите вещи. Интересът на местното население към кампанията е голям. Мнозина заявиха, че доставят на място предмети за рециклиране през уикенда.

Хората са впечатлени от екоплочките и екокеремидите на Nordex.

Гражданите могат да носят отпадъци от всякакъв характер – стъклени бутилки, картонени опаковки, найлони  в замяна получават същото количество в плочки и керемиди.

Камионът “Керемиди за/от смет” ще бъде в Джебел от 23 до 25 юни.