Джебелчани се освободиха от 31 тона отпадъци, срещу което получиха 2 890 броя керемиди, 919 броя капаци, 2 058 броя големи плочки и 890 броя малки плочки. Измерено в квадратни метра, става дума за 515 кв. м. големи плочки и 97 – малки.

Това е калкулацията от кампанията „Керемиди за/от смет“, която се проведе в Джебел в края на миналата седмица.

Инициативата, чиято цел е увеличаване количеството на рециклирани отпадъци, постигна добри резултати, благодарение на съвместните усилия на Община Джебел и дружеството Nordex.

Гражданите бяха призовани да предадат отпадъци от всякакъв характер – стъклени бутилки, картонени опаковки, найлони, като в замяна получиха същото количество в плочки и керемиди.