ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕБЕЛ

ОРГАНИЗИРА

   Фотоконкурс на тема „Променящата се община Джебел“, посветен на Деня на
българската община – 12 октомври.
Конкурсът има любителски характер. В него могат да участват жители на общината с
интересни архивни снимки и фотоси от настоящето на гр. Джебел и селата, намиращи
се на територията на общината. Всеки един участник ще има възможност да покаже,
как според него се е променял града и общината през годините. Участниците имат
право да предоставят до 3 /три/ авторски снимки. Снимките могат да бъдат в дигитален
формат JPEG или на хартия. Всеки участник представя снимките на фотохартия в
размер 10/15 см (стандартен размер) или 20/30 см и на магнитен носител във формат
JPEG.
Не се допускат снимки, които не са по темата на конкурса, както и селфита,
фотоколажи и снимки, които съдържат допълнително прибавени графики.
Към всяка снимка участниците в конкурса задължително представят информация за
място и дата/година на снимане, име на автора-фотограф, адрес, година на
раждане/възраст, имейл и телефонен номер.
Фотографиите се представят до 31 октомври 2021 г. в деловодството на община Джебел
или в отдел „Образование, култура, спорт и здравеопазване“. В дигитален формат
снимките могат да бъдат изпратени и на следния e-mail: djebel_ok@abv.bg
Компетентно жури ще определи победителите, както и снимките, които да бъдат
включени в изложбата „Променящата се община Джебел“.
Kласиралите се на I, II, III място ще получат парични награди.
Предоставяйки фотографии за участие в конкурса, участниците дават съгласието си
организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в
електронен формат, да бъдат част от календар на общината, да бъдат включвани в
изложби, свързани с община Джебел и др.