ДЕКЛАРАЦИЯ

от

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ

Ние, общинските съветници от Общински съвет – Джебел, ръководени от интересите, отговорността и с грижата за безопасността на жителите на Община Джебел, както и спазването на общественият ред и сигурност на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ДЕКЛАРИРАМЕ:

     Нашето категорично несъгласие относно взето решение от ръководството на МВР, да бъде трансформирано Районно управление – Джебел в Полицейски  участък – Джебел към Районно управление – Момчилград.

Вземането на такова решение, без да се има предвид мнението на представителите на местната власт в конкретния случай и на законодателния орган, а именно Общински съвет – Джебел, представляващи жителите на общината, включително и на общинското ръководство предизвиква в голяма степен крайно недоволство от страна на населението.  Това неминуемо ще доведе до ръст на набезите от страна на криминалния контингент и увеличение на посегателствата, както върху живота и здравето на населението, така и върху собствеността им.

Опасенията и притесненията на представителите на местната власт, както и на жителите на общината са, че с намаляване броя на служителите, липсата на ППД (патрулно – постова дейност) на служители по КАТ  и премахването паспортна служба, служба КОС и други ще лиши хората от достъп до необходимите им и неотложни административни услуги.

Липсата на дежурна част в управлението след работно време, когато е най-уязвимата част от денонощието ще доведе до драстично увеличение на престъпността в района.

Районно управление на МВР – Джебел е единственото в областта, за което се предвижда предприемане на подобен акт – трансформиране.

Град Джебел е утвърден общински център със стратегическо местоположение, като през последните години е с трайно възходяща демографска линия и с перспективи за развитие на туризма и балнеолечението.

Един от основните акценти в програмата за развитие на община Джебел е развитието на балнеолечението и културно-историческия туризъм.

Следва да се посочи, че между гр. Джебел и гр. Момчилград няма директна автобусна линия. Това ще бъде пречка за голяма част от населението, за предоставянето им на необходимите административни услуги и съдействие. Пътуването до град  Момчилград ще бъде свързано неминуемо с по-големи финансови разходи, непосилни за жителите на община Джебел.

Ниският социален статус на населението, застаряването и миграцията, водят до липсата на средства за препитание и обезлюдяване на имоти.

През летните месеци на годината населението на територията на общината се удвоява, както от пристигащи постоянни жители от чужбина, така и от работещи извън територията на общината жители, решили да пребивават по родните си места.

Трансформацията на Районното управление ще доведе до лишаване на гражданите от множество административни услуги – получаване и регистриране на сигнали, жалби и молби, подмяна на лични документи, идентификационни преписки, административно наказателни преписки и др., което ще се отрази крайно негативно за жителите на община Джебел.

В тази връзка Общински съвет-Джебел настоява  да бъде  преразгледано решението за трансформиране на Районно управление – Джебел в Полицейски участък към Районно управление Момчилград.

Имайки предвид изразените сериозни аргументи от наша страна, се надяваме на положително отношение и недопускане на трансформиране на Районно управление – Джебел в Полицейски  участък към Районно управление Момчилград.

Декларацията е приета единодушно с Решение № 294 на редовно заседание на ОбС- Джебел, проведено на 06.06.2022 година.

                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ