В Джебел днес стартира проектът „Детска кухня“. 11 деца получиха първите порции здравословна храна на 1 февруари, а пълноценното хранене е гарантирано до 30 ноември 2025 година.
Дейностите по проекта се изпълняват въз основа на партньорско споразумение между община Джебел и Агенция за социално подпомагане за реализиране на проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“.
Целта на проекта е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, и предоставяне на специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.
Община Джебел ще осигурява по едно обедно хранене за 11 деца дневно. Храната се приготвя от детска млечна кухня, намираща се в Детска градина „Щастливо детство“.