Уважаеми
учители и културни дейци,
книжовници и просветители,

Позволете ми да Ви поздравя с един от най-светлите празници-Денят на будителите.
На 1 ноември се прекланяме пред всички наши предци, допринесли с перо и слово към възвисяването на нашата нация. Към тези хора, които и до днес водят всички по пътя на знанието.
То е светлината, която извежда към просперитета и развитието и е най-ценният ресурс за всеки един народ.

Всички идеи за свобода, равнопоставеност, взаимно уважение съзряват в класните стаи, в читалищата, библиотеките. И всички предани към знанието хора са гарант за тяхното опазване.
Като потомци на онези духовни учители, ние сме длъжни да съхраним и предадем на следващото поколение мъдростта и духа на нашите предци.

На всички вас, съвременни просветители, които запалвате искрата на любовта към книгите и познанието, пожелавам здраве, силен дух и светлина, за да показвате пътя, по който да върви обществото ни.

Честит празник!

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на Община Джебел