На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и на чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, в Община Джебел ще се извърши технически преглед на земеделска и горска техника, съгласно приложения график:

 

Дата Община Населено място Място на ГТП /контрола/ Време на провеждане
24.03.2022 г. Джебел гр. Джебел

с. Ген. Гешево

с. Илийско

с. Козица

с. Лебед

с. Мишевско

с. Мрежичко

с. Плазище

с. Подвръх

с. Полянец

с. Припек

с. Ридино

с. Рогозари

с. Слънчоглед

с. Софийци

с. Тютюнче

с. Чакалци 

гр. Джебел – Автогара 11.00-14.00 ч.

 

При прегледа следва да се представят следните документи:

  1. Свидетелство за регистрация на ЗГТ;
  2. Талон за технически преглед на ЗГТ;
  3. Валидна застраховка гражданска отговорност.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: