Общинска администрация-Джебел уведомява собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на община Джебел, че до 10.03.2024 г. могат да подават заявление по образец за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ до кмета на община Джебел.

Информация за имотите и реда за подаване на заявление за ползване е налична на интернет страницата на Общинска администрация-Джебел ( https://dzhebel.bg/ ).

Образци на документи може да получите в сградата на общинска администрация – Джебел на ул. „Еделвайс“ № 19, стая №20, ет. 3.

Заявление  и документи за кандидатстване