БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 

Описание
Изтегли
1.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец декември 2020 г.
2.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец ноември 2020 г.
3.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец октомври 2020 г.
4.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец септември 2020 г.
5.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец август 2020 г.
6.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец юли 2020 г.
7.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец юни 2020 г.
8.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец май 2020 г.
9.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец април 2020г.
10.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2020г.
11.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец март 2020г.
12.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец февруари 2020г.
13.
Бюджет 2020 на Община Джебел [публ: 24.02.2020г.]
14.
Бюджет 2020 на на учебни заведения [публ: 24.02.2020г.]
15.
Отчет за месец януари 2020г.
16.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2019г.
17.
Отчет за месец декември 2019г.
18.
Отчет за месец ноември 2019г.
19.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2020г.
20.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2020г.
21.
ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО УЧИЛИЩА ЗА 2021 Г
22.
Разпределение на средствата по Единни разходни стандарти по училищата на територията на община ДЖЕБЕЛ за бюджетната 2021 г.
23.
Разпределение на средствата по Единни разходни стандарти по ДЕТСКИ ГРАДИНИ на територията на община ДЖЕБЕЛ за бюджетната 2021 г.(публ: 17.03.2021 год.)
24.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец януари 2021г.
25.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец февруари 2021г.
26.
Бюджет 2021 на Община Джебел(публ: 17.03.2021 год.)
Бюджет 2021 на Община Джебел
Натурални показатели
27.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец март 2021г.
28.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец април 2021г.
29.
Тримесечен отчет към 31.03.2021

30.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец май 2021г.
31.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец юни 2021г.
32.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец юли 2021г.
33.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2021г.
34.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец август 2021г.
35.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец септември 2021г.
36.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2021г
37.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец октомври 2021г.
38.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец ноември 2021г.
39.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец декември 2021г.
40.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2021г.
41.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец януари 2022г.
42.
Годишен отчет за баланса – 2020г.
43.
Годишен отчет за баланса – 2021г.
44.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2020г.
45.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец февруари 2022г.
46.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец март 2022г.
49.
Разпределение на средствата по Единни разходни стандарти по ДЕТСКИ ГРАДИНИ на територията на община ДЖЕБЕЛ за бюджетната 2022 г.(публ: 26.04.2022 год.)
50.
Разпределение на средствата по Единни разходни стандарти по училищата на територията на община ДЖЕБЕЛ за бюджетната 2022 г.(публ: 26.04.2022 год.)
51.
Бюджет 2022 на Община Джебел(публ: 26.04.2022 год.)
Бюджет 2022 на Община Джебел
Натурални показатели
Първоначален план за 2022г.
Р-е Бюджет 2022 ОбА Джебел
52.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец април 2022г.
(публ: 12.05.2022 год.)
53.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец май 2022г.
(публ: 17.06.2022 год.)
54.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец юни 2022г.
(публ: 01.08.2022 год.)
55.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Юли 2022г.
(публ: 16.08.2022 год.)
56.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.03.2022г.
(публ: 16.08.2022 год.)
57.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2022г.
(публ: 16.08.2022 год.)
58.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Август 2022г.
(публ: 20.09.2022 год.)
59.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Септември 2022г.
(публ: 28.10.2022 год.)
60.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Октомври 2022г.
(публ: 20.12.2022 год.)
61.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2022г.
(публ: 20.12.2022 год.)
62.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Ноември 2022г.
(публ: 12.01.2023 год.)
63.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Декември 2022г.
(публ: 25.01.2023 год.)
64.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2022г.
(публ: 02.03.2023 год.)
65.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Януари 2023г.
(публ: 11.04.2023 год.)
66.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Февруари 2023г.
(публ: 11.04.2023 год.)
67.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Март 2023г.
(публ: 12.04.2023 год.)
68.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Април 2023г.
(публ: 27.06.2023 год.)
69.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Май 2023г.
(публ: 27.06.2023 год.)
70.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2023г.
(публ: 27.06.2023 год.)
71.
Одитен доклад на сметната палата №0400311622 за извършен финансов одит на консолидирания финансов отчет на община Джебел за 2021г.
(публ: 29.06.2023 год.)
72.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Юни 2023г.
(публ: 14.07.2023 год.)
73.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Юли 2023г.
(публ: 28.08.2023 год.)
74.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2023г.
(публ: 28.08.2023 год.)
75.
Разпределение на средствата по Единни разходни стандарти по училищата на територията на община ДЖЕБЕЛ за бюджетната 2023 г.(публ: 25.09.2023 год.)
76.
Разпределение на средствата по Единни разходни стандарти по ДЕТСКИ ГРАДИНИ на територията на община ДЖЕБЕЛ за бюджетната 2023 г.(публ: 25.09.2023 год.)
77.
Бюджет 2023 на Община Джебел(публ: 25.09.2023 год.)
Р-е Бюджет 2023 ОбА Джебел
78.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Август 2023г.
79.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Септември 2023г.
80.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2023г.
81.
Бюджет 2023г. на Община Джебел
82.
Натурални показатели 2023г. на Община Джебел
83.
Капиталови-първоначален план 2023г. на Община Джебел
84.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Октомври 2023г.
85.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Ноември 2023г.
86.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Декември 2023г.
87.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец Януари 2024г.
88.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2023г.
89.
Разпределение на средствата по Единни разходни стандарти по ДЕТСКИ ГРАДИНИ на територията на община ДЖЕБЕЛ за бюджетната 2024 г.(публ: 28.02.2024 год.)
90.
Разпределение на средствата по Единни разходни стандарти по училищата на територията на община ДЖЕБЕЛ за бюджетната 2024 г.(публ: 28.02.2024 год.)
91.
Бюджет 2024 на Община Джебел(публ: 28.02.2024 год.)
1. Начален Бюджет 2024г.
2. Натурални показатели 2024г.
Р-е Бюджет 2024 ОбА Джебел
92.
Одитен доклад на сметната палата №0400311323 за извършен финансов одит на консолидирания финансов отчет на община Джебел за 2022г.(публ: 31.10.2023 год.)
93.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец февруари 2024г.(публ: 15.03.2024 год.)
94.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец март 2024г.(публ: 22.04.2024 год.)
95.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2024г.(публ: 26.04.2024 год.)
96.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец април 2024г.(публ: 05.06.2024 год.)

АРХИВ