Джебел се стяга за футболен фестивал. На 10 юни градският стадион ще стане арена за забавление на деца и младежи със специални образователни потребности.
Фестивалът е трети етап от стартиралия в родопския град проект „Мобилбокс – футболна и здравословна академия“. Реализирането му стана възможно след като
Община Джебел е една от избраните осем в страната от БФС и програмата „Хеттрик“ на УЕФА през 2021 г.
Основната идея на проекта е подпомагане на социалната интеграция и адаптацията на децата и младежи със специални образователни потребности чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в спортни занимания по футбол. Целта е подобряване здравословния начин на живот, физическата и психическата им пригодност.
Преди фестивала пък се проведе обучителен семинар в залата на Общинска администрация Джебел, с любезното съдействие на кмета Неджми Али. Участие взеха представители на местния футболен клуб, учители, спортни специалисти и др. Представени бяха специфични тенденции в развитието на футбола за всички като възможна превенция за съвременните зависимости сред младежите, от координатора на проекта – Стоян Денев от БФС. С интерес участниците се включиха в дискусията на тема „Футболът като възможност за здравословен начин на живот”.
По време на фестивала специалистите, които преминаха теоретичното обучение, ще покажат на практика прилагането на игрови подход при обучението на деца и младежи със специални потребности. Този подход в обучението по футбол предоставя възможности за надграждане на физическото развитие и специфичната подготвеност на участниците в заниманията.