Мащабна дезинфекция бе извършена на територията на община Джебел днес.

Акцията е част от мерките срещу разпространение на коронавирус.

Третиране с препарати бе извършено на всички обществени пространства и сгради.

Използвани са дезинфектанти с бактерицидно и вирусоцидно действие на хлорна и/или алкохолна основа, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.

Дезинфекция ще се провежда и в следващите дни.